Helsetenesta i Bykle og Valle

Samdrift av legekontor og stengt E-konsultasjon

Hovden og Valle legekontor er stengt frå 8. april på grunn av lav bemanning. Det er samdrift på Legekontoret i Bykle. 

Legetjenesten i Bykle og Valle har mellombels stengt for E-konsultasjon på Helsenorge.  Det er framleis mogleg å sende reseptbestilling på faste medisiner og timebestilling frå Helsenorge.