Om personvern

Personvern og informasjonstryggleik er viktig for oss. Bykle kommune skal handsame personopplysningane dine på ein lovleg og trygg måte. På denne sida kan du lesa om korleis vi handsamar personopplysningane dine og kva rettar du har som registrert i våre system.