Informasjonskapsler

Informasjonskapslar blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og til statistikk som blir nytta for å betre nettsidene. Når du går inn og hentar informasjon og/eller nyttar tenester på våre nettsider, samtykkjer du til at det blir sett informasjonskapslar i nettlesaren din - sidan dei fleste nettlesarar er innstilte slik at dei automatisk aksepterer informasjonskapslar.

Dersom du ikkje ønskjer å akseptere vår bruk av informasjonskapslar, kan du gå inn og trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingane i nettlesaren. Vi gjer likevel merksam på at dette kan medføre at tenestene på våre nettsider ikkje fungerer optimalt.

Informasjonskapslar (cookies) på Bykle kommune sine nettsider 

Bykle kommune bruker informasjonskapslar for å analysere det generelle bruksmønsteret på bykle.kommune.no. Informasjonskapslar er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du lastar ned ei nettside, som for eksempel bykle.kommune.no. Innhaldet i informasjonskapslane blir utveksla mellom datamaskinen din og e-h.kommune.no kvar gong du ser på ei nettside. Kapslane sørger for at nettstaden fungerer best mogleg. Ingen personleg eller identifiserande informasjon blir lagra, og vi kan ikkje identifisere enkeltbrukarar. I samsvar med den norske Ekom-lova blir samtykkje gitt så lenge innstillingane i nettlesaren er sett til å godta informasjonskapslar, og det finst informasjon om bruken av desse på nettsida. Du kan hindre at informasjonskapslar blir lagra på datamaskinen ved å endre innstillingane i nettlesaren.

Informasjonskapslar som blir nytta av Bykle kommune 

  • PHPSESSID: Lagrar informasjon om brukaren er innlogga eller ikkje. 
  • Inlang: Tar vare på informasjon om valt språk (om tilgjengeleg). 
  • _utma: Informasjonskapselen registrerer kor mange gonger du har vore inne på våre sider.
  •  _utmz: Informasjonskapselen ser på kor du kom frå (søkeord, nøkkelord, link osb.) når du landa på våre sider. 
  • _ga og _gid: Google analytics, webstatistikk. 
  • _fldlist: Set informasjon i eit komma-separert system, for å sikre betre lesbarheit i andre samanhengar/program.

 

Korleis unngå informasjonskapslar? 

Dersom du ønskjer at informasjonskapslar skal avvisast, kan du endre innstillingane i nettlesaren din slik at du enten blokkerer informasjonskapslar frå å bli lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å laste ned kvar einskild informasjonskapsel. Informasjonskapslar som allereie er lasta ned, kan også slettast frå nettlesaren. Meir informasjon om framgangsmåten kan du finne på nettvett.no.

Dersom du ikkje ønskjer at informasjonskapslar skal nyttast, må du unnlate å besøkje nettsida.