Kommunefakta

 

Kommuneadministrasjon:  Rådhuset, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle 

  • Kommunenr: 4222
  • Org. nr.: 958 814 968
  • Bankgiro: 2835 20 00266
  • Skatt: 6345 06 09414
  • Flatevidde: 1.552 km²
  • Innbyggjartal: 1011 pr. 4. kvartal 2023
  • Skogsareal: 166 km²
  • Ferskvatn: 106 km²
  • Viktigaste kommunale inntektskjelde: Vasskraft

Kommunefakta for Bykle kommune frå Statistisk sentralbyrå:
Befolkning || Helse og levekår || Barn og unge || Utdanning || Arbeid og inntekt || Kommunens økonomi

Bykle rådhus

 

Interaktivt panorama over Hovden