Byklaren

Informasjonsskriv frå Bykle kommune
Aprilutgåva av Byklaren (PDF, 3 MB)
 

Bur du i kommunen får du også Byklaren i postkassa.

Lag og foreningar, som er etablerte i kommunen, kan bruke Byklaren til å varsle om møte, aktivitetar og arrangement.  

Informasjonen som du vil ha med, må sendast til byklaren@bykle.kommune.no innan den 15. i kvar månad. 

  • Målform: Nynorsk                                             
  • Utgjevar: Bykle kommune
  • Format:  A3 / bretta
  • Opplag:  Ca. 530 - 11 nummer per år.
  • Distribusjon: Som uadressert B-post til husstandar og bedrifter i Bykle kommune og her på vår nettside.

 

Tidlegare utgåver av Byklaren: