Plan, byggjesak og eigedom

Om du skal byggje eller gjere endringar får du mykje hjelp og rettleiing på eByggesøk.

eByggesøk er en rettleiar som hjelper deg med båe utfylling og innsending av din digitale søknad.