Velkommen til
Bykle kommune

Gje innspel til Samfunnsdelen i Kommuneplanen

Kommuneplanen sin samfunnsdel er ute på høyring og du er invitert til å kome med di meining.  Sjå utkast til planen og korleis gi innspel her.

Politikk og innsyn

Her kan du finne oversikt over politiske møter, møtedokument, postliste og aktuelle høyringar

Les meir om politikk