Legekontora i Bykle og på Hovden

Alle har rett til å vere knytt til ein fast, namngjeven allmennpraktiserande lege. Fastlegen skal vere tilgjengeleg for pasientane sine og skal prioritere desse framfor personar som ikkje står på lista til legen. Du kan sjølv velje kva for ein lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje ein fastlege i ein annan kommune enn den du bur i.

På legekontora i Bykle og på Hovden finn du:

Maren Østvold – Fastlege
Benedicte Severinsen – Fastlege
Sara Brun - Fastlegevikar
LIS1 lege  - Kjem ny 1. mars og 1. september
Merethe Stebekk – Sjukepleiar
Anne Jordstøyl – Sjukepleiar
Lise Jortveit Askedal – Sjukepleiarvikar

Opningstider   

Bykle legekontor:

Bykle legekontor held no ope kvar onsdag kl. 08.00 - 15.00
Adresse: Sarvsvegen 31, 4754 Bykle  

Hovden Helsehus:

Ope alle kvardagar unnateke onsdagar: kl.08.00 - 15.00 
Adresse: Skulevegen 3, 4754 Hovden

Telefontid:

Kl. 09.00 -12.00 og kl. 13.00 - 14.00
Telefonnummer Bykle: 37938670 - Telefonnummer Hovden: 37938680

LEGEVAKT: 116117   NØDNUMMER: 113

Meir informasjon og bestilling av legetime HER