Hovden og Bykle helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjon og skulehelsetenesta er sentrale i det helsefremmande og førebyggande arbeidet blant gravide, barn og ungdom 0-20 år og deira føresette. Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal ivareta eit heilskapleg førebyggande og helsefremmende arbeid gjennom å:

•    Fremme psykisk og fysisk helse
•    Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
•    Førebygge sjukdom og skade.

Hovden og Bykle Helsestasjon- og Skulehelseteneste:

Helsestasjon og Skulehelsetenesta:

 • Ansvarleg for helsefremmande og førebyggande arbeid blant gravide, born (0-6 år), ungdom (0-20 år) og deira føresette.
 • Mål: Fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt førebygge sjukdom og skader.

Kontaktpersonar:

 • Helsesjukepleiar Margrethe Mosdøl, tlf: 901 64 832.
 • Helsesjukepleiar Elisabeth Marcussen, tlf: 915 87 989.
 • Helsesjukepleiar Ingrid Bjønnes, tlf: 948 13 245.

Barseltreff:

 • Følg med på Facebook-sida: Bykle og Valle Helsestasjon og Skulehelseteneste for arrangement eller kontakt den aktuelle helsestasjonen.

Helsestasjon 0-6 år:

 • Regelmessige konsultasjonar, inkludert heimebesøk til nyfødde.

Skulehelsetenesta:

 • Vidareføring av oppfølging frå helsestasjonen.
 • Følgjer Helsedirektoratet sin forskrift for helsefremmande og førebyggande arbeid i skulehelsetenesta.

Helsestasjon for ungdom (13-25 år):

 • Valle helsehus: Onsdag kl. 14:00-15:30.
 • Hovden helsehus: Tysdag kl. 18:00-19:30.

Digital helsestasjon for ungdom er ope kvar onsdag mellom kl 14:00-15:30 her.

Sjølvtest for seksuelt overførbare sjukdomar 13-25 år:

På Hovden helsehus er det mogleg å ta sjølvtest for seksuelt overførbare sjukdomar kvar tysdag mellom 18-19.30.

 

Arbeidsfordeling og ansvarsområde:

 • Hovden Helsestasjon: Margrethe Mosdøl
 • Bykle Helsestasjon: Margrethe Mosdøl/Vikar Monique V. Jore.
 • Valle Helsestasjon: Margrethe Mosdøl
 • Fjellgardane Skule: Ingrid Bjønnes.
 • Bykle Barne- og Ungdomskule: Ingrid Bjønnes
 • Valle Barne- og Ungdomskule: Elisabeth C. Marcussen
 • Setesdal Videregåande Skule (avdeling Hovden): Ingrid Bjønnes.
 • Setesdal Videregåande Skule (avdeling Valle): Ingrid Bjønnes.
 • Helsestasjon for ungdom på Hovden: Ingrid Bjønnes.
 • Helsestasjon for ungdom i Valle: Elisabeth C. Marcussen.
 • Digital Helsestasjon for ungdom (Bykle og Valle): Margrethe Mosdøl.