Veg

Bykle Kommune har utarbeidd vegnorm for å ivareta utforming av vegar i kommunen med tanke på trafikktryggleik, miljø, framkomelegheit, kommunalt vedlikehald og estetiske utformingar. Bykle Kommune har også eigen Trafikktryggingsplan og Parkeringsplan som skal følgjast.