SLT

SLT står for "Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak".

Elisabeth Premak er vikar for Tone Lise Avdal som SLT-koordinator for Bykle og Valle.

SLT-koordinatoren sørger for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt.

SLT handler om å legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et hovedpoeng med SLT-modellen er at den er ledelseforankret i både kommunen og politiet. Det er derfor den kalles samordningsmodell, ikke en samarbeidsmodell.

Rettleiarar til tiltak:

Forebygging av vold i nære relasjoner (PDF, 8 MB)

Førebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (PDF, 4 MB)

Handlingsrettleiar frå uro til handling - Valle kommune