Lag og organisasjonar i Bykle kommune

Vi er stolte over å ha over 30 friviljuge lag og organisasjonar i vår kommune og fleire av desse står for store og faste, årlege arrangement. I tillegg har vi fleire interesseorganisasjonar. 

Er du medlem i ein organisasjon eller sit du kanskje i styret?  Her finn du nyttige hjelpemiddel til ditt styrearbeid:

Økonomihåndbok for frivillige organisasjonar -  (Fordelingsutvalet - des 2006) 

Organisasjonshåndboka  - (Frivillighet Norge 2015.  Ei handbok for å starte og drive ein medlemsorganisasjon)

Tilskotsportalen (Bykle frivilligsentral)

Rettleiar for økt deltaking i frivilligheita (Bykle frivilligsentral)

Leige av Kulturbussen