Hytteeigar i Bykle?

Det er registrert 58 hyttevel i Bykle kommune.  
Kvart år, onsdag før skjærtorsdag, har kommunen invitert leiarane i vela til eit informasjonsmøte på Hovden grendehus. Dette "påskemøtet" har blitt ein viktig møteplass for dialog og informasjon.  

Referat frå påskemøter

 

Liste over hyttevel, sist oppdatert 21.03.24 (XLSX, 27 kB)