Bandtvang

Eigar eller innehavar av hund, som oppheld seg i Bykle kommune, skal halde hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå og med 1. april til og med 15. oktober i dei område der husdyr har rett til å beite eller faktisk beiter.  Forskrift om utvida bandtvang i Bykle kommune

Om langtur på Hovden sine kvite vidder med villreinvettreglar