Følgjebevis

Eit følgjebevis gjer det mogleg å ta med seg ein følgjar til rabbatert pris eller utan ekstra kostnad på kultur- og fritidsarrangement, transportmidlar og liknande der ordninga aksepterast. Du må betale for deg sjølv på vanleg måte.

Informasjon om følgjebevis frå helsenorge.no