Vakt og beredskapstelefonar

NØDNUMMER

Brann: 110        Politi: 112        Helse: 113

Kommunale vakttelefonar:

 • Vakttelefon vatn/avløp (døgnvakt): 91331510
 • Legevakt: 116 117 (Kvardagar mellom 15:30 og 08:00 samt helgar og helligdagar)
 • Legekontoret i Bykle: 37938670  
 • Legekontoret på Hovden: 37938680
 • Kommuneveterinæren i Bykle og Valle vakttelefon: 90933139
 • Barnevernvakta: 38075400


Kommunale beredskapstelefonar:


Nasjonale og regionale vakttelefonar:

Hjertestartarar finn du her: Hjartestartarregisteret 113

Kommunale hjartestartarar:

 • Hovden grendehus (37938693)
 • Bykle Næringsbygg/vaksenopplæringa
 • Fjellgardane skule
 • Fjellgardane barnehage
 • Hovden reinseanlegg
 • Kommunelageret i Bykle
 • Bykle barnehage
 • Bykle samfunnshus
 • Bykle rådhus
 • Bykle alders- og sjukeheim / Tannklinikken