Påskequiz 2024 - runde 4

Som tidlegare blir det påskequiz på heimesida til Bykle kommune også i år! I alt fire rundar skal gje ei løysingssetning.

Den første bokstaven i kvart svar utgjer eit ord - med i alt fire rundar betyr det at løysingssetninga er på fire ord. Det blir nye rundar frå skjærtorsdag til og med 1. påskedag. I siste runde blir det lagt med ei lenke til e-posten ein skal sende svaret til. Vinnar blir trekt blant alle med rett løysingssetning.

Runde 4

  1. Winston brukte teknet 
  2. Kongeparken 
  3. Rett linje frå sentrum til overflata

 

No har det vore fire rundar med quiz - som skal gje fire ord. Orda blir løysingssetninga - den kan du sende på e-post HIT

Vinnar av påskequizen blir trekt blant alle som sender inn rett løysingssetning innan 5. april.