Påskequiz 2024 - runde 1

Som tidlegare blir det påskequiz på heimesida til Bykle kommune også i år! I alt fire rundar skal gje ei løysingssetning.

Den første bokstaven i kvart svar utgjer eit ord - med i alt fire rundar betyr det at løysingssetninga er på fire ord. Det blir nye rundar frå skjærtorsdag til og med 1. påskedag. I siste runde blir det lagt med ei lenke til e-posten ein skal sende svaret til. Vinnar blir trekt blant alle med rett løysingssetning.

 

    Runde 1

  1. Saman med Gomorra kjent frå bibelsoga
  2. Bordsalt 
  3. Tilfredsstillande 
  4. Fransk møte 
  5. Prisvurdering