Bykle vaskeri vil ha fleire tilsette!

Nyleg opna Bykle vaskeri, eit samarbeidsprosjekt mellom initiativtakar Bykle kommune, Setpro og NAV. To av fem varig tilrettelagte arbeidsplassar er no tekne, men i vaskeriet vil dei fylle alle plassane!

Åshild Bryggeså i full gang med vasken i Bykle vaskeri. - Klikk for stort bileteÅshild Bryggeså i full gang med vasken i Bykle vaskeri. Ole Birger Lien

Bykle vaskeri er del av Brynje-prosjektet. Formålet med satsinga er å redusere sosial ulikskap og utanforskap. Bykle vaskeri skal i første omgang ta seg av vasken for Bykle sjukeheim, men etter kvart går det tilbod om vasking ut både til lokalt næringsliv og folk flest. Sjølve Brynje-prosjektet er treårig, og budsjettet er kring tre mill. kr. 

Redusere sosial ulikskap

Bykle vaskeri skal i første omgang ta seg av vasken for Bykle sjukeheim, men etter kvart går det tilbod om vasking ut både til lokalt næringsliv og folk flest.

– Om dette er av interesse er det bare å kontakte meg på telefon 95283609 eller via ein e-post HIT så tar eg kontakt, seier Åshild Bryggeså ved Bykle vaskeri.

Stillingane ved Bykle vaskeri er for dei som i dag mottek uføretrygd.